O nas

Predstavitev in poslanstvo

Društvo inženirjev in tehnikov poslovnega sistema Premogovnika Velenje je prostovoljno, samostojno in nepridobitno združenje fizičnih oseb, ki so se povezale z namenom izmenjave izkušenj in strokovnih informacij s področja tehnike ter druženja. V ta namen društvo organizira različna predavanja, strokovne posvete, ekskurzije, s čimer se  razvija smisel za večjo produktivnost in inovativnost ter spodbuja delo na tehničnih izboljšavah,  povečuje strokovno podkovanost svojih članov in širi znanje splošne tehnične kulture.

Društvo sodeluje tudi z drugimi društvi inženirjev in tehnikov v Republiki Sloveniji s poudarkom na razvoju njegove in sorodnih dejavnosti. Poleg tega organizira družabna in športno – rekreativna srečanja svojih članov in somišljenikov.

Člani društva so lahko pod enakimi pogoji vsi inženirji in tehniki zaposleni v poslovnem sistemu PV. Osebe, ki se želijo včlaniti in so inženirji in tehniki, morajo podpisati izjavo o vstopu v članstvo s soglasjem, da se jim odteguje od osebnega dohodka letna članarina, ki jo določi skupščina društva.

Pozdravljamo Vas s citatom znanega norveškega raziskovalca Thora Heyerdhala:

Meje? Nikoli jih nisem videl od blizu. Slišal pa sem, da obstajajo – v glavah nekaterih ljudi…

Predloge o vsebinah in dejavnosti, ki bi Vas v bodoče zanimale, lahko pošljete na naš elektronski naslov dit@rlv.si.         

 

 
Ninety-nine startups in education have raised more than $500 million, a record in the past five years, according to techcrunch, https://assignment-helpers.com citing statistics from its database of technology companies, people, and english essay helper investors.