1. STROKOVNA EKSKURZIJA DIT 2017 – 8.6.2017

Društvo DIT PV je 8.6.2017 organiziralo strokovno ekskurzijo. Iz postajališča NOP smo se z avtobusom odpeljali v Celje, kjer smo si pogledali Toplarno Celje.

Toplarna Celje je objekt za termično obdelavo komunalnih odpadkov. Letno lahko termično obdelajo do 20.000 ton komunalnih odpadkov. Pri izkoriščanju energije iz odpadkov se lahko proizvede pri polni moči naprave 15 MW, od tega 2 MW električne energije. Dejanska proizvodnja pa je odvisna od dobavljenih količin odpadkov. V procesu sproščena toplotna energija se uporablja za daljinsko ogrevanje mesta Celje in proizvodnjo električne energije.

Pot nas je nato vodila do livarne OMCO Feniks v Žalcu. Podjetje OMCO Feniks je podjetje skupine OMCO Group, ki ima svoja podjetja v več državah sveta. V Žalcu se ukvarjajo s proizvodnjo:

  • ulitkov, surovih in obdelanih iz sive litine ter bakrene zlitine,
  • profilov v palicah iz sive konti litine,
  • modelov za ulitke iz lesa, kovin in umetnih mas,
  • zvonov iz kositrovega brona, do teže 2800 kg,
  • temperaturno obstojnih in ognjeodpornih odlitki iz sive litine legirane s Cr in Ni.

Po strokovnem delu je sledil družabni del ekskurzije. Člani smo se v lepem sončnem popoldnevu peš odpravili do Fontane piva v Žalcu, kjer smo se osvežili s hladnim lokalnim pivom. Rahlo utrujeni in že pošteno lačni smo želodčke napolnili v restavraciji Eksperiment S, kjer so nam postregli odlično hrano, ki nam jo pripravil mojster žara. Po večerji in druženju smo se po “drugem šihtu” vrnili v Velenje.

UO DIT PV je na tem izletu dobil potrditev in dodaten veter v jadra za pripravo novih dogodkov. Na tem mestu se želim v imenu UO DIT PV zahvaliti Upravi Premogovnika Velenje in vsem drugim, ki so s svojim prizadevanjem in udeležbo v veliki meri pripomogli k tako uspešni izvedbi ekskurzije. Hvala!

Damir Lukavačkić


City leaders, aiming to reopen some schools soon, are planning to turn about a dozen schools in the college helpers algiers section, one of the least-damaged areas, https://assignment-helpers.com into a charter district.